Verhalen uit het verleden

Geschreven door Dick Tempelaar.

Verhalen uit het verleden zijn opgetekend door verschillende personen die willen weten waar ze hun roots kunnen vinden. Verhalen uit het verleden van voorvaderen, niet alleen van de groten der aarde maar ook van de gewone man. Verhalen uit het verleden die soms in boekjes staan of verteld werden op verjaardagen, bruiloften en partijen. Verhalen uit het verleden die een link hebben met de geslachtsnaam Tempelaar. Aanvullingen zijn van harte welkom. 
1Tempeliers119 tot 1312 De Tempeliers. daarna TEMPELAAR. Onderzoekers en auteurs geven aan dat het niet onwaarschijnlijk is dat de geslachtsnaam Tempelaar afkomstig is van de Tempeliers. Vlak voor het ontbinden van de geestelijke ridderorde in 1299 komen we de eerste geslachtsnaam Templers tegen

1670 Nederland
1214 Verspreiding door Nederland tot 2007. De eerste stamvaders leefden rondom Eindhoven tot de 15e eeuw. Daarna door heel Nederland en verder, een indicatie van verspreiding is weergegeven. In de Gemeentelijke BasisAdinistratie (GBA) kwam de familienaam Tempelaar 171 keer voor in Nederland
Hertog Jan II van Brabant
1225 Geschiedenis van Nuenen en Gerwen. De geschiedenis van de geslachtsnaam Tempelaar is ontstaan in Nuenen, een klein stukje geschiedenis van Nuenen en Gerwen. Onder gezag van de Hertogen van Brabant 
Busselen 2
1264 Amilius van Buscele. Trubbels rond de Rixtelse hoeve Ten Vehuze: de Tempeliers en andere betrokkenen. Hierin speelde de familie van Buscele een belangrijke rol. Onder de betrokkenen zouden we waarschijlijk onze voorvader moeten zoeken.
Generatieschema
1299 Jan I TEMPLERS en zijn dochter Mechtelt. Jan I Templers is vooralsnog de oudste stamvader van de geslachtsnaam Tempelaar, zijn dochter Mechtelt huwt met van de Aa uit een vooraanstaande familie.
 
 
aarle rixel
1320 De TEMPELERS uit Aarle. De heer Frans Vlemmings geeft aan, in juni 2011, dat de stamvader van de familie Tempelaar bewijsbaar komt uit Aarle. Uit stukken blijkt dat de drie generaties Jan - Jan -  Jan Tempelers terug te brengen zijn tot 1320. Thans is bewijsbaar dat de eerste Tempelaar leefde rond 1299.
 
Generatieschema
1340 Jan II (Jhan) en Jan III TEMPELAIR van Nuenen. Tweede en derde genearatie wordt Jan II (Jhan) en Jan III genoemd, waar Jan III een stuk land kocht, de Bredeaker in de parochie van Nuenen.
 
 
1493 Plattegrond 1343 De Wielse Hoef van TEMPELER? Op het kaartje onder 'Ketelwiel' is aangegeven 'Tempeliers' later blijkt dat Mechtelt, dochter van Maes Tempelers trouwde met Jan Seurmots, deze familie was in het bezit van de oliemolen.
 
zwanenbroedershuis1399 Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. De jaarrekeningen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap tussen 1329 en 1620 brengen ons bij Jan I Templers en zijn dochter Mechelt, die op latere leeftijd, na het overlijden van haar eerste man, is ingeschreven in de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
 
Generatieschema1391 Thomas Jan en Maes Thomas Jan TEMPELERS uit Aarle. Vierde en vijfde genearatie worden Thomas Jan en Maes Thomas Jan Tempelers genoemd in het poorterboek van Helmond.
 
 
harlingen1480 TEMPELAER van Gestel naar Harlingen. De Noort-Brabantse doopsgezinde familie vertrokken onvrijwillig als linnenverkoopers, naar het noorden, na de komst van Alva in 1567.
 
Jheronimus Bosch1485 Lysbeth TEMPELAER en Jeroen Bosch.  Lysbeth Tempelaer en Jheronimus Anthonissoen van Aken (Jeroen Bosch) naast elkaar. Het schilderij 'De zeven Doodzonden' van Jeroen Bosch hing in haar dubbel pand aan de Orthenstraat van ’s-Hertogenbosch
 
de tempel in Vlaardingen 1588 ARYEN CORNELISZ. BERGWERFF ook genaamd TEMPELAER. Deze bouwman in Vlaardinger-Ambacht werd in 1611 een proces aangedaan door Bastiaentge Adriaensdr., wed. van Bastiaen Jansz., wonende op den Tempel, omdat hij haar dochter aan de hand had gekwetst met een zeis.
 
1602 AAbdij van Postelbraham TEMPELAERS, bestuurder van Kempenland.  Een uitgebreid verhaal uit het verleden van Abraham Tempelaers als Stadhouder Schout, Rentmeester, enz. in het kwartier van Kempenlant. Begraven in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertochenboch.
 
1879 Dirk TEMPELAAR van Poortugaal naar Vlaardingen. In 1920 kwam Dirk Tempelaar bij de Gemeentelijke plantsoenendienst  Vlaardingen werken tot zijn pensioen als 'tuinarchitect', met gepast hoofddeksel staat hij op de foto met collega's.
 
1896 1929 Volmacht1896 Maurits Willem TEMPELAAR trouwde, bij volmacht, in 1929. Een gezant werd gestuurd naar de toekomstige bruid en hij vertegenwoordigde via de handschoen de bruidegom in spe. Op 30 januari 1945 te Bandoeng werd hij ‘oorlogsslachtoffers’
 
J.C. Tempelaar1939 Johan Cornelis TEMPELAAR. Geboren op Java, verbleef in het burgerkamp Bajoebiroe en na de caputulatie op 4 mei 1946 in Rotterdam geariveerd. Na zijn opleiding was hij commandant op Hr.Ms. Bloys van Treslong en Hr.Ms.De Ruyter.
 
1945 DirDick Tempelaark TEMPELAAR Geboren op 17 mei 1945, is de geestelijke vader van de website 'Genealogie TEMPELAAR'. Twaalf dagen na de tweede wereldoorlog geboren, opgegroeid in Vlaardingen en getrouwd op 25-jarige leeftijd met Cornelia Anna Hoekstra. Wij hebben drie dochters en acht kleinkinderen.