Stambomen / parentelen

Geschreven door Dick Tempelaar.

21 GeneratieschemaIn de uitdraaien van de parentelen is weergegeven het nageslacht met de familie naam Tempelaar inclusief ouders, broers en zusters, partners en kinderen. Van de patners de ouders. 
De parentelen in het schema zijn weergegeven met streepjes van de mannelijke familienaam Tempelaar. Het schema geeft 22 generaties aan vanaf ca 1299 tot het jaar ca 2000 een periode van 700 jaar.
In de tiende generatie van van parenteel A is Simon Hermansz TEMPELAAR, geboren op 25 mei 1632 in Poortigaal, de eerste stamvader waarvan de geboortedatum is gegegeven. De eerste tien generaties zijn tot stand gekomen door een genealogische stapeling zoals u kunt lezen in de omschrijving genealogische stapeling. De parentelen hebben even de tijd nodig om te laden.
 

Parentelen                                                  grafisch

A 1299 Jan I TEMPLERS                                 X
Hierin is opgenoemn de vermeldingen van Frans Vlemmings 'De Tempelers uit Aarle' en Henk Tempelaar.
Hierin is opgenomen de vermeldingen van G.C.M. van Dijck 'Joos van Cleve en Jeroen Bosch in huize Vezelaer' uit De Brabantse Leeuw.
Van Reynder weten we pas meer na zijn trouwen, vermeld door G.L.Meesters 'TEMPELAER van Gestel naar Harlingen' in Gens Nostra'. Van zijn nazaten weten we dat er welgestelde familieleden leefden in Harlingen zoals de apotheker, Tjeberius (Tjebbe) Reiners Tempelaar, voer in 1684 ter walvisvaart naar Groenland en was in 1700 dorpsrechter en chirurgijn te Molkwerum.
Hierin is opgenomen de vermeldingen van mr.J.Belonje 'Tempelaar' en 'Addenda Tempelaar' uit De Brabantse Leeuw en Abraham Tempelaers Rentmeester van geestelijke goederen over de quartiere van kempelant en stadthouder ect. begraven in de St. Jan te 's-Hertogenbosch.
Met achternamen als Specken, Tempelaer, Templer, den Templer, Tempeleers.
Voor verder onderzoek door Johannes Sijbom en Ellen Roeper, zie website TEMPELAARS
 
Met medewerking van Tom Tempelaar
De Zuid-Beijerlandse tak van 1694 tot 1751 heeft vooralsnog geen aansluiting, Jillis is een veel voorkomende voornaam, er zijn daardoor vele mogelijkheden.
 
 
Willem Johan is overleden in Zwolle, kinderengeboren Anhem en zijn nazaten in Amsterdam 
Hank zijn geboorte datum weten we niet hij is overleden in 1996 in Mansfield, Ontario